Çin Çalışma Vizesi

Çin Halk Cumhuriyeti Vize Başvuru Formu
Çin Halk Cumhuriyeti Ek Vize Başvuru Formu
İki adet fotoğraf (arkası beyaz fonlu)
Kişinin T.C. Pasaport aslı ve fotokopisi
Kişinin T.C. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Çin'deki yetkilendirilen kurumdan alınmış Vize Bildirim Formu aslı ( Visa Notification Form )
Çin Çalışma Bakanlığı tarafından verilen iş durumu bildirir izin belgesi ya da uzman belgesi aslı ( Alien Employment License of the P.R.C)
Türk veya Çin devlet hastahaneleri tarafından son 6 ay içerisinde alınmış Sağlık/Heyet raporu aslı, kan testleriyle beraber
Kişinin Türkiye'de çalıştığı veya Çin'de çalışacağı işyeri kanıt belgesi, dilekçe/kayıt belgesi gibi