Fransa Uzun Süreli Kalış - Fransız Vatandaşın Himayesindeki Yabancılar

3 aydan fazla uzun süreli kalışlar için alınan vize. Başvuru sahipleri konsolosluğa şahsen gitmeleri gerekmektedir.
UZUN SÜRELİ VİZE ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ
FRANSIZ VATANDAŞININ BAKIMINDAN SORUMLU OLDUĞU YABANCI AİLE BÜYÜKLERİ
Bu not, Fransa'ya Fransız uyruklu veya yabancı uyruklu çocuğunun (kızı, oğlu, torunu) yanına yerleşmek (veya 6 aylık dönemlerde 3 aydan fazla geçirmek) isteyen yabancı aile büyüklerinin durumunu açıklar; İki durum söz konusu olabilir: bir aile büyüğü Fransa'ya aşağıdaki koşullarda yerleşme kararı alabilir:
1 "Bakımından sorumlu olunduğunu kanıtlarsa "bakımından sorumlu olunan aile büyüğü".
2 Fransa'daki kendi ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli gelir kaynaklarına sahip olduğunu kanıtlarsa "bakımından sorumlu olunmayan aile büyüğü" ("ziyaretçi").
GEREKLİ BELGELER:
Dikkatlice doldurulmuş, tarihli ve imzalanmış 2 adet "uzun süreli Schengen vize formu
Pasaportun aslı.
Pasaporttaki kişisel bilgileri, vizeleri ve mühürleri içeren tüm sayfaların fotokopisi
Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, beyaz fonlu üç (3) vesikalık fotoğraf
Seyahat süresinin ilk ayını kapsayan sağlık sigortası
Vize talep eden ve çocuğu arasındaki aile bağını kanıtlayan belge: çocuğun doğum belgesinin tam nüshası, ya da nüfus aile kayıt belgesi Fransız olan çocuk değil de eşiyse: Fransız vatandaşı ile evlilik belgesinin tam nüshası
Çocuğun veya yabancı çocuğun eşinin Fransız vatandaşlığını kanıtlayan belge: ya Fransız resmi kimliği, ya Fransız vatandaşlığı belgesi, ya Fransız vatandaşlığına geçme veya yeniden alınma kararının resmi onaylı sureti, ya Fransız vatandaşlığı ibaresini taşıyan doğum belgesi.
Aile büyüğünün gelir kaynaklarını kanıtlayan belgeler: * ya kendi gelir kaynaklarından gelen : emeklilik belgesi maaş bordrosu gayrimenkul gelir belgeleri, ve diğer tüm gelir kanıtlayıcı belgeler bankadan kaşeli ve imzalı son 3 aya ait şahıs hesabı dökümü veya dökümleri veya banka hesap cüzdanının orijinali.
Bir çocuğun "bakımından sorumlu olunan aile büyüğü" niteliğiyle, bu aşağıdaki koşulları gerektirir: gelir kaynakları çocuk belirli bir süreden beri, aile büyüğünün bakımından sorumlu olmalıdır;
Çocuk, aile büyüğünün doğru ve düzenli bakımına ve konaklamasına katkıda bulunmak için gelirleri ve aile sorumlulukları göz önünde bulundurularak yeterli kaynaklara sahip olduğunu kanıtlamalıdır:
Çocuğun aile büyüğüne yaptığı havalelerin kanıtları, çocuğun gelirlerini kanıtlayan belgeler ve gelir vergisi beyanı,ailenin yapısı ve çocuğun aile yükümlülükleri ile ilgili bilgiler
Fransa'da hiçbir mesleki faaliyet gerçekleşmeyeceğine dair beyanname.
DİKKAT
İstenilen belgeler yeni olmalıdır (3 aydan daha yeni)
Belgelerin aslı ve bir adet fotokopisi sunulmalıdır.
Bunların dışında ek belgeler de istenilebilir.