İtalya Aile Birleşimi Ulusal-AB Vatandaşı Yakınları

Ulusal (bayraklı) Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve formbaşvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır (VİZE CADDE web sitesinden veya VİZE CADDE ofisinden temin edilebilir). Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.
Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf (teknik gereksinimler için bakınız ICAO web sayfasındaki bilgiler. www.icao.int ). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için VİZE CADDE ofislerinden destek alabilirsiniz.
Güncel pasaport aslı getirilmelidir.
Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.
Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az 15 ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.
Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur
Türk vatandaşı olmayanlar için, Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen geçerli ikamet tezkeresi istenmektedir.
Nüfus kayıt örneğinin tasdikli aslı.
Vize verilmesi için İtalya'da ikamet eden Avrupa Birliği vatandaşı tarafından hazırlanmış yazılı talep(ilgili sayfaya bakınız).
Eşler için, evlilik cüzdanının onaylanmış, apostillenmiş ve İtalyanca'ya tercüme edilmiş aslı (Türk vatandaşları için çok dilli olarak hazırlanmış form: Formül A ve/veya Formül B).
Bakmakla yükümlü olunan çocuklar için, doğum kayıt örneğinin onaylanmış, apostillenmiş ve İtalyanca'ya tercüme edilmiş aslı (Türk vatandaşları için çok dilli olarak hazırlanmış form: Formül A ve/veya Formül B) ve çocuğun kalıcı olarak yurtdışına çıkması konusunda diğer ebeveyn tarafından verilmiş muvafakatname.
Bakmakla yükümlü olunan ebeveynler için, aile birleşimi başvurusunda bulunan çocuğa ait doğum kayıt örneğinin onaylanmış, apostillenmiş ve İtalyanca'ya tercüme edilmiş aslı. (Türk vatandaşları için çok dilli olarak hazırlanmış form: Formül A ve/veya Formül B)
Konsolosluk vize harcı ücretsizdir.
VİZE CADDE koordinasyon bedeli VİZE CADDE ofislerinden nakit veya kredi kartı ile ödenebilir.
Pasaport sahibi VİZE CADDE ofisine şahsen gelmediği durumlarda, (veya pasaportun işlemi bittikten sonra takip edebilmek için) pasaportunu/başvuruyu getiren kişi için yetkilendirme formu-pasaport teslim vekaletnamesi doldurması zorunludur (Yetkilendirme formu örneği için VİZE CADDE web sayfası Ek Formlara bkz.). Pasaportu getiren kişi ıslak imzalı-orijinal yetkilendirme formunun ekine üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirmelidir.
DİKKAT
Başvuru sahiplerinin İtalyan vatandaşlarının akrabası olması durumunda;
Evlilik ve/veya doğum, Türkiye'de, konsolosluğumuz bürolarının yetki alanında yapıldıysa, ilgili nüfus evrakının kayıtlara geçirilmesi işlemlerinin Başkonsolosluk tarafından başlatılmış olması yeterlidir, Veya;
Yukarıda bahsi geçen evrakın İtalya'da kayıtlara geçmiş olduğu durumlarda, yürürlükteki kanunlar çerçevesinde imzalanmış belge niteliği taşıyan beyanlar yeterli olacaktır.
Yukarıda belirtilen tüm bu durumlarda, başvuru sahibinin İtalya'ya giriş yapmasını ve kalışını Avrupa vatandaşı akrabası sıfatıyla kolaylaştırılmış şekillerle yasal hale getirmesine müsaade edecek, kısa süreli (90 gün) turistik vize verilmesi öngörülmüştür.
UYARI
VİZE CADDE koordinasyon ücretleri her bir başvuru için ödenecek olup iade edilmezler.
Başvurularınızın değerlendirilmesi için İtalyan Konsolosluğu tarafından mülakata çağırılabilirsiniz ve Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak konsolosluk tarafından başka belgeler de getirmeniz istenebilir.Her iki durumda da vize işlem süresi ve pasaport teslim tarihi değişebilir.
Başvuru formunda belirtilen telefon numaraları başvuru sahibine ait olmalıdır.
Reşit olmayan çocuklar (18 yaş altı) için her iki veliden ya da yasal vasi den (beraber seyahat edilse de edilmese de) noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvafakatname aslı ve fotokopisi alınması; anne ve baba pasaportuna kayıtlı çocuklar için de ayrı başvuru formu doldurulması; çocukların vize başvuru formlarını hem anne hem de babanın imzalaması gerekmektedir.
Seyahat tarihlerini kapsayan geçerli bir Schengen vizesinin olduğu durumlarda vize başvuruları kabul edilmeyecektir.
Soyadı tutmama, boşanma, Avrupa Birliği vatandaşı yakını olma vs... gibi durumlarda başvuru sahiplerinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ibraz etmeleri gerekebilir.
Evlenmiş olup pasaportunda halen kızlık soyadını kullananların pasaportları geçerli olmayacaktır, vize işlemi yalnızca yeni soyadın göründüğü pasaport üzerine işlenebilir.
Eğitim görenler, yeni tarihli İngilizce öğrenci belgelerinin aslını getirmelidir.
Karayolu ile seyahat edenlerden seyahat güzergah yazısı, uluslararası ehliyet fotokopisi (beynelmilel şoför ehliyetnamesi), uluslararası trafik sigorta fotokopisi ve ruhsat fotokopisi.