İtalya Nakliye Aracı Şoförü için Vize

Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibitarafından imzalanmış olmalıdır (VİZE CADDE web sitesinden veya VİZE CADDE ofisinden temin edilebilir). Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.
Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf (teknik gereksinimler için bakınız ICAO web sayfasındaki bilgiler. www.icao.int ). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için VİZE CADDE ofislerinden destek alabilirsiniz.
Güncel pasaport aslı getirilmelidir.
Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.
Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.
Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.
AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında en az 6 ay süreyle geçerli meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.
Şirket antetli kağıdına İngilizce veya İtalyanca seyahat amacını, kalınacak süreyi, her türlü kalış-olası sağlık masraflarının karşılanacağını belirten, çalışanın firmadaki görevini, işe giriş tarihini, maaşını belirten şirket yetkilisinin adı-soyadı-kaşe- imzası bulunan vize talep dilekçe aslı.
Varsa İtalyan şirketten şirketin yasal temsilcisi tarafından imzalanmış, davet sebebinin ve kalış sürelerinin belirtildiği davet mektubu. Bunu imzalayan kişiye ait kimlik fotokopisi de davet mektubuna eklenmelidir.
Şirketin antetli kağıdına şirkette çalışan şoförlerin listesi.
Şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi.
Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı, aslı ve fotokopisi getirilmelidir.
Vergi levhası fotokopisi.
Ticaret Sicil Gazete veya bağlı bulunulan oda kaydının okunaklı fotokopisi.
Araç şöföre ait ise; Firma ile arasındaki sözleşme kaşeli imzalı.
Araç kiralık ise; kiralama belgesi + araç ruhsatı.
TAŞERON FİRMA ŞOFÖRÜ ise; İki firma arasındaki taşıt sözleşmesi ve Taşeron firmadaki SGK bilgilerinin tamamı.
SGK işe giriş bildirgesi okunaklı fotokopisi.
SGK son 4 aya ait prim bildirgeleri veya internetten alınacak SGK Hizmet Dökümü Cetveli.
Emekli olarak çalışanlardan son 4aya ait sosyal güvenlik destek prim dökümleri.
Ehliyetin / Uluslarası sürücü belgesi okunaklı fotokopisi.
Araç Ruhsat fotokopisi.
Şirket antetli kağıdına İngilizce veya İtalyanca vize başvurusunda bulunan şoförün adının, soyadının,kullanacağı aracın plaka numarasının, güzergahının ve varış yerinin belirtildiği şirket yetkilisinin adı-soyadı-imzası bulunan yazı aslı.
Varsa şoförün ismine U.N.D.'den (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) alınmış yazı aslı.
Hiçbir sosyal kuruma bağlı olmayan personel için noter onaylı iş akdi.
CMR formu üzerine düzenlenmiş uluslararası nakliye sertifikaları aslı (kaşeli ve imzalı).
Ulaştırma Bakanlığı tarafından alınmış C2 / L2 belgesi (ihracat lisansı) okunaklı fotokopisi.
Taşıt belgesi fotokopisi.
Şoförün kendi doldurduğu bütün giriş-çıkışlarını ülke ve tarih olarak belirttiği kalış süresini belgeleyen form, imzalı ve ASLI (NAKLİYECİ BEYANNAT FORMU VİZE CADDE ofisinden temin edilebilir).
Şoförün Avrupa Birliği topraklarına giriş/çıkışlarını gösteren Emniyet Müdürlüğü'nden alınmış beyannamesi.
Vize harç bedeli VİZE CADDE ofislerinde nakit olarak ödenecektir.
VİZE CADDE koordinasyon bedeli VİZE CADDE ofislerinden nakit veya kredi kartı ile ödenebilir.
Pasaport sahibi VİZE CADDE ofisine şahsen gelmediği durumlarda, (veya pasaportun işlemi bittikten sonra takip edebilmek için) pasaportunu/başvuruyu getiren kişi için yetkilendirme formu-pasaport teslim vekaletnamesi doldurması zorunludur (Yetkilendirme formu örneği için VİZE CADDE web sayfası Ek Formlara bkz.). Pasaportu getiren kişi ıslak imzalı-orijinal yetkilendirme formunun ekine üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirmelidir.