İtalya Ticari Vize İçin Gereken Belgeler - İŞVEREN

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet BİOMETRİK RESİM
Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.
YENİ VE ESKİ PASAPORTLARINIZ
T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi
seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlıolmalıdır.
Şirket antetli kağıdına İngilizce veya İtalyanca seyahat amacını, kalınacak süreyi, her türlü kalış-olası sağlık masraflarının karşılanacağını belirten, çalışanın firmadaki görevini, işe giriş tarihini, maaşını belirten şirket yetkilisinin adı-soyadı-kaşe- imzası bulunan vize talep dilekçe aslı. (şirket kaşesi imzanın yanına yada aşağısına vurulmalıdır.)
İtalya'daki şirketten sitemizde bulunan ticari davetiye formunun şirketin yasal temsilcisi tarafından imzalanmış, kaşelenmiş ve doldurulmuş halinin okunaklı faksı.yada maili,davet gönderen kişinin imzasının imza örneği ile davetiyedeki imzanın birbirini net tutması gerekmektedir.
Davet mektubunu imzalayan yetkiliye ait kimlik belgesinin okunaklı fotokopisi (üzerinde imzası bulunan). Davet formunu imzalayan yetkili AB vatandaşı değil ise İtalyadaki oturum iznin fotokopisi.(kimlik fotokopisi son 5 yıllık süresini geçmemelidir.)
talya'da davet formunu gönderen şirkete ait Visura Camerale (ticaret sicil).
Varsa İtalya'daki firmayla aranızdaki fatura, akreditif vs... fotokopileri.
Şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi.
Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı, aslı ve fotokopisi getirilmelidir.
Vergi levhası fotokopisi.Son Yıla Ait
Ticaret Sicil gazetesi.
Şirkete ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylıkbanka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.
SGK işe giriş bildirgesi okunaklı fotokopisi.
SGK son 4 aya ait prim bildirgeleri veya internetten alınacak SGK Hizmet Dökümü Cetveli.
Emekli olarak çalışanlardan son 4 aya ait sosyal güvenlik destek prim dökümleri.
Maaş bordrosunun son 3 aya ait kaşeli-imzalı fotokopileri.
Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olmayan iş yerlerinden (emekli sandığı vs...) bağlı bulundukları-ödeme yaptıkları kurumdan antetli kağıda kaşeli imzalı ekinde imza sirküleri ile yazı gelecek.
Hiçbir sosyal kuruma bağlı olmayan personel için noter onaylı iş akdi.
Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.
italyadan davet gönderen kişinin imza örneğinin (pasaport fotokopisinin) davetiyedeki imza ile net birebir birbirini tutması gerekmektedir.