İtalya Turistik Vize İçin Gereken Belgeler - DEVLET MEMURU

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet BİOMETRİK RESİM
Şahsın, seyahat amacını, kalacağı süreyi ve tatil güzergahını belirten dilekçe aslı.
Şahsa ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylıkbanka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.banka işlem tarihinin son 10 iş gününü geçmemesi gerekmektedir.
Çalıştıkları kurumdan seyahat amacını ve kalınacak süreyi belirten; mühürlü ve kurum yetkilisinin adı-soyadı-imzası bulunan izin yazısı aslı.
Maaş bordrosunun son üç aya ait mühürlü-imzalı fotokopileri.
Malvarlığınızı belgeleyen evrakların okunaklı fotokopisi (Tapu, kira kontratı vs..).
Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.
seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlıolmalıdır.