İtalya Turistik Vize İçin Gereken Belgeler - AİLE

GİDECEK OLAN KİŞİNİN EŞİNİN:
Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.
T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi
YENİ VE ESKİ PASAPORTLARINIZ
Şirket antetli kağıdına çalışanın görevini, işe giriş tarihini, maaşını ve talep ettiği izin süresini belirten işveren tarafından ıslak imzalı kaşeli dilekçe aslı.
Şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi.
Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı, aslı ve fotokopisi getirilmelidir.
Vergi levhası fotokopisi.
Ticaret Sicil Gazetesi
SGK işe giriş bildirgesi okunaklı fotokopisi.
Maaş bordrosunun son 3 aya ait kaşeli-imzalı fotokopileri.
Son 3 aya ait her sayfası ıslak imzalı kaşeli şahsi banka hesabı ve banka imza sirküleri. Banka dokümanında işlem tarihi son 10 iş gününü geçmemiş olmalıdır.
Mal varlığınızı belgeleyen evrakların okunaklı fotokopileri (Tapu, kira kontratı vs.)
seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.
EVLİLİK CÜZDAN FOTOKOPİSİ
TAM VUKAATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
BAŞVURUYA ÇOCUKLARDA EKLENECEKSE ÇOCUKLARIN İNGİLİZCE VE TÜRKÇE ÖĞRENCİ BELGELERİ
REŞİT OLMAYAN ÇOCUKLAR İÇÇİN NOTERDEN ONAYLI MUAFAKATNAME
ANNE BABANIN GEÇERLİ SCHENGEN VİZE FOTOKOPİSİ
ANNE VE BABADAN SEYAHAT AMACINI BELİRTEN DİLEKÇE