İtalya Üniversite Eğitim için Vize

Ulusal (bayraklı) Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve formbaşvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır (VİZE CADDE web sitesinden veya VİZE CADDE ofisinden temin edilebilir). Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarih atılmalıdır.
Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf (teknik gereksinimler için bakınız ICAO web sayfasındaki bilgiler. www.icao.int ). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için VİZE CADDE ofislerinden destek alabilirsiniz.
Güncel pasaport aslı getirilmelidir.
Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.
Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az 15 ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.
Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.
Türk vatandaşı olmayanlar için, Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen ve süresi planlanan seyahat tarihinden en erken 3 ay sonra biten ikamet tezkeresi.
İtalya'daki bir üniversitenin lisans programına ya da "AFAM" Kurumlarına Kayıt veya Ön-Kayıt yaptırıldığını gösterir belge.
Kayıt veya Ön-kayıtların Başkonsolosluğun Okul Bölümü - Üniversite Kayıt Ofisi tarafından onay yazısı ile onaylanmış olması gerekmektedir(universita.istanbul@esteri.it)
Eğitimi başka dillerde yapan programlar dışındaki programlar için yeterli İtalyanca bilgisi
Dönüş biletinin ibrazıyla Türkiye'ye dönüşün sağlanabileceğini ve İtalya'da masrafların karşılanabileceğini gösterir, İtalya İçişleri Bakanlığı'nın 1.3.2000 tarihli düzenlemeleri ile senelik 5.819 Euro (aylık 447,61 Euro) olarak tespit edilmiş (ilgili sayfaya bakınız link), banka tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, başvuru sahibine ait hesaplarla belgelenmiş maddi imkanların sunulması istenmektedir.
Öğrencinin İtalya'ya girişinden itibaren ilk 8 gün içerisinde Emniyet Müdürlüğü - Yabancılar Şubesi'ne yapacağı oturma izni başvurusu sırasında Genel Sağlık Sigortası poliçesi beyan etmesi gerekmektedir:
Öğrencilerin vize başvuruları sırasında sadece seyahatin ilk iki haftasını kapsayan, 30.000 Euro limitlive bütün Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan bir seyahat sağlık sigortasını Başkonsolosluğa ibraz etmeleri istenmektedir. İtalya'ya varıldığı zaman İtalyan Sağlık Bakanlığı ile anlaşması olan "Ulusal Sigortalar Kurumu" (I.N.A.) tarafından düzenlenmiş ve tüm öğrenim süresini kapsayan sağlık sigortası yaptırılabilir veya gidilen üniversite tarafından tavsiye edilen sigorta şirketine başvurulabilir.
En az ilk iki haftayı kapsayan konaklama evrakı (bir otel rezervasyonu ya da İtalya'da ikamet eden bir şahıs tarafından hazırlanmış davetiye - sitede bulunan davetiye örneğine bakınız).
Konaklama rezervasyonları ya da İtalya'da ikamet eden bir şahıs tarafından hazırlanmış davetiye (sitede bulunan davetiye örneğine bakınız). Davetiye ile başvuruda bulunulması durumunda, davet eden kişinin imzasının görüldüğü kimlik fotokopisi; davet eden kişi Avrupa vatandaşı değilse oturma izni fotokopisi ibraz edilmelidir.
Uçak bileti rezervasyonu.
Eğitim vizesi ücretsizdir.
VİZE CADDE koordinasyon bedeli VİZE CADDE ofislerinden nakit veya kredi kartı ile ödenebilir
DİKKAT
ÖĞRENCİLERİN, VİZE BAŞVURUSU YAPMADAN ÖNCE, ÖĞRENİM DURUMU İLE İLGİLİ EVRAKLARIN DOĞRULUNU TEYİT ETMEK VE ONAY YAZISINI ALMAK İÇİN, BAŞKONSOLOSLUĞUN OKUL BÖLÜMÜ - ÜNİVERSİTE KAYIT OFİSİ'NE UĞRAMALARI GEREKMEKTEDİR. (universita.istanbul@esteri.it)
Bilgi amaçlı yararlı internet sayfaları:
Studenti Stranieri
Study in Italy