İtalya Denizciler için Vize

Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibitarafından imzalanmış olmalıdır (iDATA web sitesinden veya iDATA ofisinden temin edilebilir). Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarih atılmalıdır.
Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf (teknik gereksinimler için bakınız ICAO web sayfasındaki bilgiler. www.icao.int ). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.
Güncel pasaport aslı getirilmelidir.
Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.
Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.
Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.
AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.
İtalya'daki acenteden geminin isim-bandıralı ve limana giriş/çıkış tarihlerinin belirtildiği liman müdürlüğünün onayladığı yazı.
T.C. Başbakanlık Müsteşarlığı sertifikalarının aslı ve okunaklı fotokopisi. (STCW-1978)
Sağlık yoklama raporu aslı ve okunaklı fotokopisi.
Gemi adamı cüzdanı aslı ve okunaklı fotokopisi.
İkametgah belgesi.
Gidiş uçak rezervasyonu.
Şirket antetli kağıdına İngilizce veya İtalyanca vize başvurusunda bulunulan denizcinin adı soyadı, güzergahı, bineceği geminin ayrıntılarını belirten dilekçe aslı. Şirket yetkilisinin adı-soyadı-imzası bulunmalı ve şirket kaşesi vurulmuş olmalı.
Şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi.
Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı, aslı ve fotokopisi getirilmelidir.
Vergi levhası fotokopisi.
Ticaret Sicil Gazete veya bağlı bulunulan oda kaydının okunaklı fotokopisi.
GEMİ TÜRK BANDIRALI (Bayraklı) ise:
SGK işe giriş bildirgesi okunaklı fotokopisi veya noter onaylı iş akdi.
SGK onaylı son 4 aya ait prim bildirgeleri veya internetten alınacak SGK Hizmet Dökümü Cetveli.Emekli olarak çalışanlardan son 4aya ait sosyal güvenlik destek prim dökümleri.
GEMİ YABANCI BANDIRALI (Bayraklı) ise:
Kontrat.
Vize harç bedeli iDATA ofislerinde nakit olarak ödenecektir.
iDATA koordinasyon bedeli iDATA ofislerinden nakit veya kredi kartı ile ödenebilir.
Pasaport sahibi iDATA ofisine şahsen gelmediği durumlarda, (veya pasaportun işlemi bittikten sonra takip edebilmek için) pasaportunu/başvuruyu getiren kişi için yetkilendirme formu-pasaport teslim vekaletnamesi doldurması zorunludur (Yetkilendirme formu örneği için iDATA web sayfası Ek Formlara bkz.). Pasaportu getiren kişi ıslak imzalı-orijinal yetkilendirme formunun ekine üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirmelidir.
UYARI
Vize harcı ve iDATA koordinasyon ücretleri her bir başvuru için ödenecek olup iade edilmezler.
Başvurularınızın değerlendirilmesi için İtalyan Konsolosluğu tarafından mülakata çağırılabilirsiniz ve Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak konsolosluk tarafından başka belgeler de getirmeniz istenebilir.Her iki durumda da vize işlem süresi ve pasaport teslim tarihi değişebilir.
Başvuru formunda belirtilen telefon numaraları başvuru sahibine ait olmalıdır.
Başvuru sahibi Türk vatandaşı değil ise; Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen ve süresi planlanan seyahat tarihinden en erken üç ay sonra biten ikamet tezkeresi.
Reşit olmayan çocuklar (18 yaş altı) için her iki veliden ya da yasal vasi den (beraber seyahat edilse de edilmese de) noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvafakatname aslı ve fotokopisi alınması; anne ve baba pasaportuna kayıtlı çocuklar için de ayrı başvuru formu doldurulması; çocukların vize başvuru formlarını hem anne hem de babanın imzalaması gerekmektedir.
Reşit olmayan çocuklar anne veya babaları ile seyahat etmedikleri durumlarda yanlarında refakat edecek olan kişi için ebeveynlerden kişiye düzenlenmiş izin yazısı aslı.
Seyahat tarihlerini kapsayan geçerli bir Schengen vizesinin olduğu durumlarda vize başvuruları kabul edilmeyecektir.
Soyadı tutmama, boşanma, Avrupa Birliği vatandaşı yakını olma vs... gibi durumlarda başvuru sahiplerinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ibraz etmeleri gerekebilir.
Ekonomik olarak başkalarına bağımlı olan şahıslar (ör. öğrenciler, reşit olmayanlar, eşler/ev hanımı) ve geçimi ebeveynleri veya eşi tarafından sağlananlar, nüfus kayıt örneklerini, geçimlerini sağlayan aile bireylerinin mali durumunu gösterir evrakları (iDATA turistik evrak listelerine bkz.) kendilerini destekleyen aile bireyinin maddi yükümlülüğü üstlendiğini beyan eder mektubuyla birlikte imzanın o şahsa ait olduğunu ispatlayan resmi bir evrak (ehliyet, pasaport fotokopisi vs..) getirmelidirler.
Evlenmiş olup pasaportunda halen kızlık soyadını kullananların pasaportları geçerli olmayacaktır, vize işlemi yalnızca yeni soyadın göründüğü pasaport üzerine işlenebilir.
Eğitim görenler, yeni tarihli İngilizce öğrenci belgelerinin aslını getirmelidir.
Karayolu ile seyahat edenlerden seyahat güzergah yazısı, uluslararası ehliyet fotokopisi (beynelmilel şoför ehliyetnamesi), uluslararası trafik sigorta fotokopisi ve ruhsat fotokopisi.
Aynı seyahat süresince birden fazla schengen ülke ziyareti gerçekleştirilecek ise seyahatin tamamında en çok hangi schengen ülkesinde kalış yapılacaksa o ülkenin vizesine başvuru yapılmalıdır.
Başvuru sahibinin ve/veya eşinin birinci derece akrabalarından biri AB vatandaşı ise yakınlık derecesini belgeleyen evrak ile birlikte Konsolosluğa hitaben yazacağı bir dilekçede başvuru sahibi için vize talebinde bulunacak